Hodnota účtu

Vrátí obraty účtů.

Syntaxe

Exc_Hodnota_Uctu ( Firma; Obl_Roku; Obl_Mesicu; Obl_Uctu)

Povinné:

Firma

Jedna buňka obsahující Název firmy.

Obl_Roku

Oblast buněk obsahující Roky. Do konkrétní buňky umístěte vždy jen jeden Rok

Obl_Mesicu

Oblast buněk obsahující Měsíce. Do konkrétní buňky umístěte vždy jen jeden Měsíc Pro získání zůstatku účtů musíte započíst počáteční stav účtu (měsíc = 0).

Obl_Uctu

Oblast buněk obsahující čísla Účtů. Do konkrétní buňky umístěte vždy jen jeden Účet. Lze použít zástupné znaky. * prezentuje všechny další znaky, # prezentuje jeden znak

Poznámky:

Jednotlivé argumenty funkce je možné zadávat s využitím číselníků. Číselníky jsou dosažitelné přes pravé tlačítko myši.