EasyTab

EasyTab – aneb reporting snadno

 

Na základě dlouholetých zkušeností s realizací reportingu v řadě firem je pro vás připravena aplikace pro snadné a efektivní řešení reportingových potřeb.

Firemní data jsou ukládána do různých databází a záleží jen na uživateli, zda z nich vytvoří hřbitov dat, nebo datový poklad.

EasyTab je nástroj který vám umožní tato data zhodnotit.

EasyTab je aplikace napsaná v MS Excel a umožňuje různými způsoby načítat data z databází do tabulek MS Excel. Vytvořené reporty je poté možno exportovat ke spotřebiteli dat.

EasyTab nezapomíná na uživatele Generátoru sestav modulu Excellent. Obsahuje v sobě funkce BW_Hodnota_Uctu a BW_Hodnota_Uctu_Strediskove. Tyto funkce díky použití nové technologie ukládání a načítání dat, pracují násobně rychleji než v Generátoru sestav.

Reportingové potřeby které EasyTab podporuje, je možné roztřídit do těchto kategorií:

  • Statické tabulky – tabulky mají pevně danou strukturu, nemění se počet řádků a sloupců, ale je nutné měnit za jaká období střediska, se sestaví. Mění se hodnoty zobrazené v jednotlivých buňkách. Hodnoty v buňkách se načítají na základě argumentů (rok, měsíce, účty, střediska). Zobrazené hodnoty je možné verifikovat rozkladem datových řad až na prvotní zápisy.
  • Dynamické tabulky – tabulky mění počet řádků a sloupců a zpravidla jsou výsledkem dotazu do databáze za nějaké období,  střediska.
  • Tiskové sestavy – klasické sestavy na základě parametrizovaného dotazu do databáze, doplněné volitelnými mezisoučty. EasyTab umožňuje do těchto sestav vkládat funkce MS Excel (např. k vyhodnocení plnění plánu, který je umístěn na jiném listu).
  • Plánování a rozpočtování – sestavení, modifikace a verzování plánu je časově velmi náročnou operací. Plánování v EasyTab velmi usnadňuje modifikaci plánu a jeho verzování. Plánování a rozpočtování lze provádět na úrovni 6 dimenzí. (např. firma, verze plánu, rok, měsíc, středisko, účet ). Zejména modifikace částečných i konečných součtů plánu je velmi snadná a provádí se prostým přepsáním výsledné hodnoty. Tato je parametricky přepočtena do zdrojových dat.

Ukázka práce s plánem

EasyTab dokáže pracovat s těmito typy dat:

  • SQL
  • Access
  • VisualFoxPro (dostupná jen pro 32 bitové verze MS Excel)

EasyTab poskytuje tyto funkce:

 

Pro více informací mne neváhejte kontaktovat