ExC_Dotaz_Tabulka

Popis

Funkce ExC_Dotaz_Tabulka vrátí počet řádků recordsetu na základě výsledku dotazu do databáze.

Dvojklikem myší na buňce obsahující tuto funkci dojde k načtení dat recordsetu do oblasti definované adresou levé horní buňky

Syntaxe

ExC_Dotaz_Tabulka(Odkaz_na_Databazi, Select_do_Databaze, Leva_Horni)

 

Funkce ExC_Dotaz_Bunka má následující argumenty:

 • Odkaz_na_Databazi:    Connectionstring na databázi ze které se budou data načítat, lze použít:
  • kompletní cesta k databázi MS Access,
   • Pokud nevyplníte bude použita databáze Data.mdb nacházející se v aktuálním adresáři.
   • Pokud vyplníte jen název (Data.mdb) použije se tento název databáze v aktuálním adresáři
  • pro připojení k datům VisualFoxPro použijte ConnesctionString v tomto tvaru:
   • ODBC;DSN=Visual;FoxPro;Tables;SourceDB=?;Database=?;SourceType=DBF; Exclusive=No;BackgroundFetch=Yes;Collate=Machine;Null=Yes;Deleted=Yes; 
   • přičemž nahraďte otazníky cestou k adresáři ve kterém se data nachází
  • pro připojení k datům SQL Serveru použijte CennectionString v tomto tvaru:
   • ODBC;DRIVER=SQL;Server;SERVER=?;DATABASE=?; TrustedConnection=yes;UID=?;PWD=? 
   • přičemž nahraďte otazníky odpovídajícími hodnotami
 • Select_do_Databaze:
  • Klasický SQL dotaz do databaze.
  • U dotazů do SQL Serveru doporučuji používat klausuli WITH NOLOCK
  • Pokud dotaz obsahuje některé z níže uvedených slov, tak nebude proveden !
   • INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE, RENAME, SAVEPOINT
 • Leva_Horni
  •  Adresa levé horní buňky oblasti do které se mají data recordsetu naplnit

 

Poznámka

Při zadávání argumentů použijte přes pravé tlačítko myši nabídku “Propojovací řetěz”

Obrázek ukazuje použití funkce v buňce B6 a stav po provedení dvojkliku na buňce – obsah recordsetu v oblasti definované adresou levé horní buňky: