ExC_Plan

Popis

Funkce ExC_Plan vrátí obrat, nebo zůstatek účtů dle zadaných argumentů z plánu.

Přepsáním plánované hodnoty dojde k přeplánování relevantních hodnot v plánu

Více informací o použití funkčnosti naleznete v článku Plánování a rozpočtování

Plánování a rozpočtování lze provádět i nezávisle na zdrojových datech.

Plánování a rozpočtování lze provádět až v 6 dimenzích.

Je možné provádět verzování a kopírování plánů.

Pro více informací kontaktujte autora.

Syntaxe

ExC_Plan(Adresar_Planu, Nazev_Planu, ICO, Rok, Mesice, Ucty, Strediska)

Funkce ExC_Plan má následující argumenty:

  • Adresar_Planu: Cesta k adresáři plánu.
  • Nazev_Planu:   Název plánu
  • ICO:       Jedná se o IČO firmy.
  • Rok:       Jedná se o účetní, nebo hospodářský rok tak jak je definován v IS BVR (2016K)
  • Mesice:   Jedná se odkaz na oblast buněk, ve kterých jsou vyjmenované názvy jednotlivých hospodářských měsíců. Pro získání zůstatku účtu u rozvahových účtů je třeba zahrnout měsíc označený 0 – počáteční stav. U výsledovkových účtů měsíc označený 0 zobrazuje obrat za předchozí rok.
  • Ucty:      Jedná se o odkaz na oblast buněk obsahující vyjmenované účty. Účty je možné zadat číslem zleva (501 – zahrne všechny účty začínající 501). K odečtení obratu účtu, nebo účtů je možné před číslo účtu zadat znaménko minus. Funkce vrací kladnou hodnotu v případě, že zůstatek vyústil na straně MD. V případě že vyústil na straně DAL vrací zápornou hodnotu.
  • Strediska:Jedná se o odkaz na oblast buněk obsahující vyjmenovaná střediska. Při zadávání čísla střediska je možné používat zástupné znaky * #

Poznámka

Při zadávání argumentů použijte přes pravé tlačítko myši nabídku Číselníky a Výběr adresáře.

Obrázek ukazuje použití funkce v buňce D7: