ExC_Skutecnost

Popis

Funkce ExC_Skutecnost vrátí obrat, nebo zůstatek účtů dle zadaných argumentů.

Na buňce obsahující tuto funkci, je umožněno pravým tlačítkem myši vyvolat funkci Detail.

Tato funkce zdůvodňuje vrácený obrat seznamem účetních zápisů.

Syntaxe

ExC_Skutecnost(ICO, Rok, Mesice,Ucty)

Funkce ExC_Skutecnost má následující argumenty:

  • ICO:       Jedná se o IČO firmy.
  • Rok:       Jedná se o účetní, nebo hospodářský rok tak jak je definován v IS BVR (2016K)
  • Mesice:   Jedná se odkaz na oblast buněk, ve kterých jsou vyjmenované názvy jednotlivých hospodářských měsíců. Pro získání zůstatku účtu u rozvahových účtů je třeba zahrnout měsíc označený 0 – počáteční stav. U výsledovkových účtů měsíc označený 0 zobrazuje obrat za předchozí rok.
  • Ucty:      Jedná se o odkaz na oblast buněk obsahující vyjmenované účty. Účty je možné zadat číslem zleva (501 – zahrne všechny účty začínající 501). K odečtení obratu účtu, nebo účtů je možné před číslo účtu zadat znaménko minus. Funkce vrací kladnou hodnotu v případě, že zůstatek vyústil na straně MD. V případě že vyústil na straně DAL vrací zápornou hodnotu.

Poznámka

Při zadávání argumentů použijte přes pravé tlačítko myši nabídku Číselníky.

Obrázek ukazuje použití funkce v buňce D5:

Obrázek seznamu účetních dokladů po použití funkce Detail: