Generátor sestav

Při hledání způsobu jak pomoci firmám s plněním jejich reportingových povinností byly nalezeny tyto společné znaky firemních reportů:

 • každá firma reportuje něco jiného
 • v průběhu roku dochází velmi často ke změně struktur a definic reportů
 • reporty se většinou tvoří v tabulkách MS Excel
 • ve většině případů se do těchto tabulek přepisují hodnoty z účetnictví

Generátor sestav je aplikace napsaná v MS Excel, která ve stručnosti říká :

 • pokud máte reportingové tabulky vytvořené v MS Excel, tak je vezmeme a zkopírujeme do Generátoru sestav
 • přepisování dat nahradíme vložením vzorců do příslušných buněk, budou vráceny hodnoty podle argumentů těchto vzorců, změnou těchto argumentů (např. období za které se má výkaz sestavit) dojde k přepočtu celého výkazu
 • vrácené hodnoty budete moci kontrolovat (DETAIL zobrazí seznam účetních zápisu z nichž se výsledná hodnota sestavila)

Aplikace využívá data připravená Excellentem. Funkčnost MS Excel zůstane přitom zachována.

Generátor umožňuje:

 • načítat data do buňky vzorcem dle argumentů, které identifikují potřebný segment dat
 • verifikovat vrácenou hodnotu rozkladem datových řad až na úroveň kontace účetních zápisů
 • porovnávat plán a skutečnost
 • odesílat reporty mailem
 • poskytovat reporty další straně v podobě, která umožňuje verifikaci zobrazených hodnot
 • freezovat data