Závazky a pohledávky

Občas je prostě potřeba mít rychle k dispozici informaci o stavu závazků a pohledávek a jejich úhrad.

Excellent poskytuje přehled o pohledávkách a závazcích a k nim přiřazených platbách.

Přehled lze různě řadit a filtrovat. Mezisoučty jsou spočteny podle řadícího kritéria.

Funkčnost je dostupná pravým tlačítkem myši.

Vybrané saldo např. za obchodního partnera snadno partnerovi odešlete přes pravé tlačítko myši.