Controlling

úkolem controllingu je poskytnout aktuální, správné a důvěryhodné informaci o stavu zájmových  oblastí

 

Základním problémem controllingových výkazů je získání a zpracovaní datových podkladů. Tuto činnost provádí Excellent automatizovaně. Excellent na pokyn uživatele načte relevantní data z databáze Systému Byznys a uloží je do databáze Excellentu. Jsou načtena všechna archivní data, odložená roční závěrka i aktuální rok. Následně na pokyn uživatele provede analýzu vybrané firmy a roku a sestaví kompletní strukturu výkazů. Excellent nemůže měnit zdrojová data, jen je čte. Implicitně se data ukládají do adresáře Excellentu (zpravidla na lokálním disku konkrétního počítače), to zabezpečuje možnost práce v režimu OffLine. Excellent tímto využívá informační poklad, který je uložen v datech Systému Byznys.

 

Excellent poskytuje informace z těchto oblastí: