finanční analýza Excellentu

struktura finanční analýzy

data finančního účetnictví jsou zhodnocena a je z nich vytvořena sada výkazů členěná do originální struktury finanční analýzy

 

pro získání analýzy stačí uživateli provést tyto kroky:

  • načíst aktuální data z účetnictví (stisknout 1. tlačítko zleva)
  • vybrat firmu a rok za které se má analýza sestavit (stisknout 2. tlačítko zleva a provést výběr firmy a roku)

 

finanční analýza odpovídá na tyto otázky:

  • jak na tom firma je
  • proč tomu tak je
  • kam se poděly peníze

 

důvěryhodnost informací je řešena rozkladem datových řad, zobrazené hodnoty lze verifikovat obraty jednotlivých analytických účtů a dále konkrétními položkami účetních zápisů

 

rozklad datových řad