pohledávky a závazky

občas je prostě potřeba mít rychle k dispozici přehled o těchto věcech

Excellent připraví přehled o pohledávkách a závazcích a jejich platbách a umožní tento přehled různě řadit, filtrovat a součtovat. Data do přehledu se načítají z dat fakturace Úhrady faktur z banky, pokladny a vzájemných zápočtů. Sestavení se provádí při každé analýze. Kompletní přehled je sestaven do jednoduché tabulky a jeho kompletní funkčnost je dostupná pravým tlačítkem myši.

Vybrané saldo např. za obchodního partnera snadno partnerovi odešlete přes pravé tlačítko myši (ať si v tom udělá pořádek).