Hodnota účtu střediskově

Vrátí obraty účtů.

Syntaxe

BW_Hodnota_Uctu ( Nazev_Firmy; Rok, Analyza; Obl_Uctu; Obl_Obdobi; Obl_Stredisek; Obl_Uctu_Dopl )

Povinné:

Nazev_Firmy

Odkaz na jednu buňku obsahující název firmy, za kterou se mají obraty účtů načíst.

Rok

Odkaz na jednu buňku obsahující název roku (2002H, 2003K)

Analyza

Odkaz na jednu buňku obsahující název analýzy z jejichž dat se mají obraty, účtů, nebo jejich zůstatky načíst

Obl_Uctu

 • Souvislá oblast obsahující seznam účtů, za které se mají obraty, nebo zůstatky účtů načíst.
 • V čísle účtu lze použít zástupné znaky:
  • “ ? “ jakýkoli jednotlivý znak
  • “ * “ nula, nebo více znaků
  • “ # “ jakoukoli jednotlivou číslici
 • Při zadání kratšího řetezce než 6 znaků dojde k doplnění pravé části jakýmikoli jednotlivými znaky:
  • Zadáním 501 – budou zahrnuty všechny účty začínající 501
  • Zadáním záporného čísla bude obrat, nebo zůstatek účtů odečten
  • Zadáním [501], [-501010], [-501020] – bude načten obrat všech účtů začínajících 501 bez obratů účtů 501010 a 501020

Obl_Období

 • Souvislá oblast obsahující seznam hospodářských měsíců 1 až 12
 • Zadáním hodnoty argumentu 0 je vrácen u výsledovkových účtů obrat za předchozí rok (je-li dosažitelný) u rozvahových účtů počáteční stav hospodářského roku.
 • K získání zůstatku účtu je třeba v Obl_Obdobi vyjmenovat jednotlivé měsíce včetně hodnoty 0 – počátečního stavu u rozvahových účtů.
 • Pokud je v Obl_Uctu zadáno celé číslo účtu (dlouhé 6 znaků) a Obl_Uctu se odkazuje na jednu buňku:
  • 91 v argumentu Obl_Obdobi vrátí český název účtu
  • 92 v argumentu Obl_Obdobi vrátí anglický název účtu
  • 93 v argumentu Obl_Obdobi vrátí německý název účtu
  • 94 v argumentu Obl_Obdobi vrátí francouzský název účtu
  • 95 v  argumentu Obl_Obdobi vrátí název střediska (odkaz je na jednu buňku s kompletní definicí čísla střediska)
  • Pojmenování účtů je vráceno podle toho, jak je definováno v účtové osnově

Obl_Stredisek

Souvislá oblast obsahující seznam středisek za které se mají obraty účtů sestavit. V názvu střediska lze použít zástupné znaky.

 

Nepovinné:

Obl_Uctu_Dopl

 • Vyplněním tohoto nepovinného argumentu získáte kontrolní funkci, která vrátí matematický doplněkobratů účtů k účtům definovaných v Obl_Uctu_Dopl a zároveň nedefinovaných v Obl_Uctu. (Kontrola zda definice účtů obsahuje všechny účty)

Poznámky:

 • Jednotlivé argumenty funkce je možné zadávat s využitím číselníků. Číselníky jsou dosažitelné přes pravé tlačítko myši.
 • Seznam funkcí a jejich argumentů je dostupný přes nabídku Funkce“