Reporting

Bez různých reportů, přehledů a sestav se neobejde žádná větší firma. Na jejich přípravu se spotřebuje mnoho času a úsilí.

Excellent je schopen tuto práci významným způsobem zefektivnit a navíc poskytne zdůvodnění vypočtených hodnot rozkladem datových řad až na úroveň položek účetních dokladů.

První oblastí reportingu jsou všechny sestavy, výkazy a přehledy, které firma potřebuje pro plánování, kontrolu, vyhodnocování a korigování firemních procesů.

Další oblastí reportingu je vykazování vůči ostatním firemním subjektům a také vůči orgánům státní správy.

Excellent při plnění těchto potřeb poskytuje podporu v těchto oblastech: