Controlling

Hlavním úkolem controllingu je poskytnout aktuální, správné a důvěryhodné informace o stavu firmy

struktura finanční analýzy

.

Základním problémem controllingových výkazů je získání a zpracovaní datových podkladů.

Tuto činnost provádí Excellent automatizovaně. Excellent načte potřebná data z databáze informačního systému, zpracuje je a uloží do vlastní databáze. V dalším kroku data zanalyzuje a sestaví z nich komplexní analýzu nákladů a výnosů a stavu aktiv a pasiv, sestaví finanční analýzu. Excellent nemůže měnit zdrojová data, data jen čte. Excellent tímto zhodnocuje informační poklad, který máte uložen v datech vašeho informačního Systému.

Finanční analýza poskytuje uživateli odpověď na tyto otázky:

  • jak na tom firma je
  • proč tomu tak je
  • kam se poděly peníze

.

Důvěryhodnost informací je řešena rozkladem datových řad.

Zobrazené hodnoty jsou zdůvodněny obraty jednotlivých analytických účtů. A tyto jsou zdůvodněny konkrétními položkami účetních zápisů.

.

rozklad datových řad