Zákonné výkazy

Hlavní ekonomický výkaz je potřeba průběžně. Excellent nabízí tento výkaz v plném znění.

Tento výkaz umožňuje:

  • vybrat rok a měsíc ke kterému se má výkaz sestavit
  • zobrazit přes tlačítko “Detail” účty a jejich zůstatky ze kterých je konkrétní hodnota výkazu spočtena
  • měnit přiřazení jednotlivých účtů k řádkům výkazu
  • automaticky měnit přiřazení účtu k řádku výkazu podle toho na jaké straně zůstatek účtu vyústil za dané období (čerpané, nebo nečerpané kontokorenty)
  • to samé jako v předchozí odrážce, ale za skupinu účtů (účty 343)
  • zobrazit ve zdrojových, nebo zaokrouhlených hodnotách
  • rozpočítat zaokrouhlovacích rozdíly do položek s nejvyšší hodnotou
  • vybrat sestavení ve čtyřech jazycích
  • upravit překlad textů ve slovníku
  • vytisknout, nebo uložit výkaz jako soubor MS Excel

.