ExC_Dotaz_Bunka

Popis

Funkce ExC_Dotaz_Bunka vrátí součet číselných hodnot, nebo počet řádků ostatních typů hodnot prvního sloupce

výsledku dotazu do databáze.

Na buňce obsahující tuto funkci, je umožněno pravým tlačítkem myši vyvolat funkci Detail.

Funkčnost Detail zobrazí kompletní recordset na základě dotazu do databáze.

Syntaxe

ExC_Dotaz_Bunka(Odkaz_na_Databazi, Select_do_Databaze)

Funkce ExC_Dotaz_Bunka má následující argumenty:

 • Odkaz_na_Databazi:    Connectionstring na databázi ze které se budou data načítat, lze použít:
  • kompletní cesta k databázi MS Access,
   • Pokud nevyplníte bude použita databáze Data.mdb nacházející se v aktuálním adresáři.
   • Pokud vyplníte jen název (Data.mdb) použije se tento název databáze v aktuálním adresáři
  • pro připojení k datům VisualFoxPro použijte ConnesctionString v tomto tvaru:
   • ODBC;DSN=Visual;FoxPro;Tables;SourceDB=?;Database=?;SourceType=DBF; Exclusive=No;BackgroundFetch=Yes;Collate=Machine;Null=Yes;Deleted=Yes; 
   • přičemž nahraďte otazníky cestou k adresáři ve kterém se data nachází
  • pro připojení k datům SQL Serveru použijte CennectionString v tomto tvaru:
   • ODBC;DRIVER=SQL;Server;SERVER=?;DATABASE=?; TrustedConnection=yes;UID=?;PWD=? 
   • přičemž nahraďte otazníky odpovídajícími hodnotami
 • Select_do_Databaze:
  • Klasický SQL dotaz do databaze.
  • U dotazů do SQL Serveru doporučuji používat klausuli WITH NOLOCK
  • Pokud dotaz obsahuje některé z níže uvedených slov, tak nebude proveden !
   • INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE, RENAME, SAVEPOINT

Poznámka

Při zadávání argumentů použijte přes pravé tlačítko myši nabídku “Propojovací řetěz”

Obrázek ukazuje použití funkce v buňce B4:

Na dalším obrázku je výsledek po použití funkce Detail (zobrazí se kompletní recordset definovaný dotazem